Google

Subscribe

RSS Feed (xml)

Add to Google Reader or Homepage Add to Webwag

Subscribe in Rojo

Add to My AOL

Add to netvibes

Subscribe in Bloglines

Add to Pageflakes

Subscribe in NewsGator Online

Teks Ucapan Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi

Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi
Presiden UMNO
Teks Ucapan 2007

http://www1.bharian.com.my/Misc/Umno55

Memperkukuh keyakinan - meneroka era baru
Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wata’ala, kita sekali lagi dapat berhimpun untuk melangsungkan Perhimpunan Agung UMNO kali ke lima puluh lapan. Perhimpunan Agung UMNO kali ini, berlangsung ketika negara baru merayakan ulang tahun kemerdekaan kali kelima puluh. Perhimpunan ini juga merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang pertama untuk 50 tahun akan datang. Bermula dari pilihan raya umum tahun 1955, UMNO di bawah parti PERIKATAN telah menubuhkan kerajaan berasaskan perkongsian kuasa. Negara mencapai kemerdekaan dalam tahun 1957.

lanjut: http://www.emedia.com.my/Misc/Umno55/artikel/paklah/20061115172742/Article5

No comments: