Google

Subscribe

RSS Feed (xml)

Add to Google Reader or Homepage Add to Webwag

Subscribe in Rojo

Add to My AOL

Add to netvibes

Subscribe in Bloglines

Add to Pageflakes

Subscribe in NewsGator Online

Pembuli Siber

Berhati hati dengan Pembuli siber.

Buli siber ialah sesuatu yang berbentuk ancaman dan serangan yang boleh dikenakan terhadap seseorang pengguna internet. Ancaman dan serangan ini boleh dikenakan melalui pesanan teks, telefon bimbit, blog, gambar menerusie-mel juga melalui rangkaian web.Tujuannya ialah memalukan, menggangu serta megugut.

Maklumat yang diperolehi adalah daripada zon siber. Pembuli siber akan menyebarkan khabar angin serta menghantar imej yang boleh mengaibkan sesorang. Ia akan dilakukan secara berterusan juga akan mengekori, mengancam atau memeras ugut.

Pengguna internet yang melayari laman sosial seperti Friendster, MySpace, Xanga, atau Facebook seronok berkongsi profile peribadi disertakan dengan gambar. Pengguna tidak menyedari bahawa maklumat peribadi mereka boleh dipintas serta direkodkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Golongan yang paling berisiko ialah golongan kanak kanak serta remaja. Golongan ini lebih berisiko terhadap Pembuli Siber berbanding denagn golongan dewasa yang lebih matang. Kepada ibu bapa seharusnya sentiasa memantau anak anak mereka dalam melayari internet. Pastikan anak anak tidak mendedahkan maklumat peribadi termasuk memberi alamat rumah, nombor telefon kepada rakan internet.

Jadi kepada anda semua sentiasa berhati hati dengan..PEMBULI cyber


Get $20 in FREE Clicks to Advertise Here!
Get Death of Network Marketing now... Click here!No comments: